Algemene voorwaarden Chalet Ons puntje en Gedragsregels Recreatiepark De Lucht

Verblijf in vakantiewoning Ons puntje

Het chalet mag niet gebruikt worden voor permanente bewoning. Dat betekent dat degene die het chalet huurt voor kortere dan wel langere periode zich niet mag inschrijven bij de burgelijke stand op het adres van het chalet ons Puntje.

Er dient een borg te worden betaald van €150,-. Dit bedrag wordt binnen 30 dagen na het vakantieverblijf weer terugbetaald indien er geen sprake is van schade dan wel annulering van het verblijf.

Indien er voortijdig aan het vakantieverblijf wordt geannuleerd dient u dit direct via de email door te geven info@onspuntje.com. U krijgt dan de kosten voor de kosten voor de huur van de vakantiewoning teruggestort zonder de borg.

Indien er schade is of andere calamiteiten dient u dit direct te melden via 0622851634 of via email info@onspuntje.com

Aankomst en vertrek

U krijgt 24 uur voor aanvang van uw vakantie op ons puntje een bericht met de codes om de sleutel van het chalet en de slagboompas kan worden opgehaald. Zonder deze slagboompas wordt u niet toegelaten met auto.

 De huurder kan de vakantiewoning in gebruik nemen vanaf 12:00 uur middag en moet vertrekken bij einde vakantiehuur uiterlijk 12:00 uur middag.

De vakantiewoning moet netjes en veegschoon worden achtergelaten.

Rookbeleid

Er mag niet gerookt worden binnen het chalet. Alleen op het zonnedek mag gerookt worden en de sigarettenpeuken dienen te worden opgevangen in de asbak. In verband met brandgevaar in de droge periodes is het niet toegestaan om in de achtertuin te roken.

Rust

Bij De Lucht staat rust hoog in het vaandel. Wij hanteren daarom ook een nachtrust van 23:00 tot 07:00. Het is de bedoeling dat het gedurende deze periode echt stil is op het terrein. Maar ook buiten de nachtrustperiode houden we rekening met elkaar, zodat iedereen kan genieten van de rust. Een feestje of verjaardag met achtergrondmuziek is natuurlijk geen enkel probleem, zo lang de muziek niet verder dan tot maximaal 50 meter rond uw staanplaats hoorbaar is en om 23:00 wordt uitgezet, als de nachtrust immers ingaat. Uw feestje of verjaardag mag daarna nog voortduren tot 01:00, mits er geen lawaai gemaakt wordt. Hierop zal uiteraard worden toegezien.

 • Tijdens de nachtrust is het niet toegestaan rond te hangen op het park.
 • Recreatiepark De Lucht stelt ouders van aanwezige kinderen en jongeren verantwoordelijk om hierop toe te zien.
 • Om de rust op het park zoveel mogelijk te bewaren, is het fijn als u het groot onderhoud aan uw caravan en tuin zoveel mogelijk buiten de vakanties uitvoert.
 • Scooters, brom- of snorfietsen mogen zonder toestemming van Recreatiepark De Lucht niet met draaiende motor op het park rijden.
 • Het afsteken van vuurwerk is op ons park niet toegestaan, maar door vuurwerk in de omgeving zijn wij ook geen vuurwerkvrij park.

Veiligheid

 • Wat te doen bij brand: indien het niet mogelijk is de brand zelf te blussen, allereerst 112 bellen en de brand melden.
 • Het adres dat u doorgeeft aan de hulpdiensten is: Recreatiepark De Lucht, Barneveldsestraat 49, 3927 CB Renswoude.
 • Waarschuw de aanwezigen in de omgeving en het receptiepersoneel op 0342-412877 (in geval van antwoordapparaat toets 1). Ga met de aanwezigen indien nodig naar de verzamelplaats bij het luchtkussen ter hoogte van de rotonde of naar de Loods. Houd ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten. Probeer uitbreiding van de brand te voorkomen. Volg de aanwijzingen van het personeel van Recreatiepark de Lucht op.
 • Het maken van een open vuur, of gebruik van een vuurkorf is niet toegestaan, evenmin als het gebruik van een olie-, hout- of pellet kachel voor verwarming van uw stacaravan of chalet.
 • Het gebruik van isolatiechips en - korrels is niet toegestaan.
 • Er mogen geen zonnecollectoren worden geplaatst op de huurkavels / stacaravans / andere bouwsels.
 • U dient uw caravan voor wettelijke aansprakelijkheden te verzekeren. Hierbij denken wij o.a. aan gevolgschade bij uw buren bij brand en storm.
 • Personen onder de 18 jaar mogen niet zelfstandig in een kampeermiddel overnachten zonder toestemming van Recreatiepark De Lucht.
 • Bij fysiek geweld, vernieling of ongeoorloofd gedrag van u of uw gasten behoudt de parkleiding zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 • Op ons terrein (bij de slagbomen, receptie, horeca, parkeerplaats, zwembad en de milieustraat) hebben wij cameratoezicht voor uw en onze veiligheid.

Afvalverwerking

 • Bij de uitgang van ons park vindt u ondergrondse containers, bestemd voor huisvuil in plastic zakken, papier en glas.
 • Gft-afval kunt u storten op de kiepkar.
 • In verband met milieuvoorschriften en hoge kosten nemen wij geen grof vuil meer aan. Grof vuil kunt u in Renswoude (Cees Boonzaaijer B.V.) en Scherpenzeel (Remondis Nederland) bij afvalverwerkingsbedrijven storten. Indien gewenst kunt u bij de receptie een aanhanger huren.

Netheid

 • Om ons park netjes te houden en een ordelijk aanzicht te geven, hebben we ook uw hulp nodig! Voor uw auto is er daarom een parkeerplaats aan de rand van het park of bij u op de staanplaats. Op de staanplaats is slechts één kampeermiddel toegestaan. Uw plaats en het park zijn niet bedoeld voor stalling van auto’s, aanhangwagens, caravans enz.
 • worden alleen verwijderd tegen vergoeding
 • Bij het verwijderen van een boom is er een herplantplicht van een andere boom op uw staanplaats van toepassing.
 • Het plaatsen van een partytent van maximaal 4 x 4 meter is toegestaan gedurende de periode april tot en met september. Na het zomerseizoen (tussen 1 oktober tot 1 april) dient de tent te zijn verwijderd. Eventuele schade en/of kosten van het door parkmedewerkers moeten opruimen van kapotte partytenten zijn voor rekening van de gast.
 • De afstand tussen de klinkerrand van de weg en de buitenzijde van de heg of het hekwerk moet minimaal 1,75 meter zijn.
 • Het aanpassen of vergroten van de buitenzijde van uw caravan mag alleen worden verricht door een gespecialiseerd bedrijf. Vooraf dient u dit bedrijf een tekening te laten maken en deze bij ons voor akkoord te laten zien. Voor het zelf bouwen van een caravan op uw staanplaats geven wij geen toestemming.

Huisdieren

 • Uw huisdier is van harte welkom op ons het park, maar mag de overige gasten geen overlast bezorgen.
 • U mag maximaal 2 honden per staanplaats/kampeerplaats/chalet hebben.
 • Wij hebben speciaal plaatsen ingericht om uw huisdier uit te laten. Wij adviseren u dringend om te voorkomen dat uw huisdier zijn behoefte op andere plaatsen op het park doet. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan gaan wij ervan uit dat u dit netjes opruimt. Een plastic zakje aan de riem bevestigen kan hiervoor handig zijn.
 • Huisdieren, zowel honden als katten, dienen ten alle tijden aangelijnd te zijn, met uitzondering van op uw afgebakende staanplaats.

Pakketjes en post

 • Recreatiepark De Lucht is niet verantwoordelijk voor de door u bestelde pakketjes en te ontvangen post, ook niet als ze geadresseerd zijn op onze naam en/of adres.

Slagboom

Bestuurders van een motorvoertuig: U denkt toch wel aan de voetgangers, fietsers en spelende kinderen? Vermijd daarom onnodig rijden op het park en rijd uitsluitend stapvoets (5 km per uur). Hier volgt een kleine uitleg over het gebruik van de slagboom:

 • De slagboom kan geopend worden door middel van een kaart.
 • U kunt per dag twee keer ingaand en 3 keer uitgaand gebruik maken van de slagboom, daarna wordt uw kaart geblokkeerd.
 • Als bij toeval de slagboom omhoog staat wanneer u aankomt of vertrekt, haalt u dan alsnog de kaart langs de lezer. Dit voorkomt dat u er later niet meer in of uit kunt.
 • Wij openen de slagboom niet voor bezoekers en ook niet als iemand zijn kaart is vergeten.
 • De slagboom is gesloten en buiten gebruik tussen 23:00 uur en 07:00 uur, in verband met de nachtrust. Bij calamiteiten tijdens deze nachtelijke uren kunt u gebruik maken van de uitgangsslagboom door het parknummer te bellen. Wij kunnen deze slagboom op afstand bedienen.
 • Uw kaart kan worden geblokkeerd:
  • Indien u niet stapvoets rijdt op het park;
  • Indien u onnodig met uw auto heen en weer rijdt op het park;
  • Indien u uw auto parkeert op de paden of op lege huurkavels;
  • Indien u vuilnis met de auto naar de stortplaats brengt.

Privé zwembaden

 • Het is toegestaan op uw gehuurde kampeerplaats een kinderzwembadje te plaatsen (een opblaasbadje waarvan de rand maximaal 30 cm hoog is), mits daarbij een volwassene aanwezig is, die toezicht houdt op een ieder die zich in, of rondom het badje begeeft. Het moet de recreant duidelijk zijn dat hij/zij ten alle tijden verantwoordelijk is voor iedereen die zich in, of rondom het kinderzwembadje bevindt en voor al datgene wat er in het zwembadje in zijn/haar bijzijn dan wel afwezigheid gebeurt.
 • Het plaatsen van een kinderzwembadje op een openbaar veld (een veld dat voor alle parkgasten toegankelijk is en dat niet behoort tot de feitelijk door de recreant gehuurde kampeerplaats) is niet toegestaan.
 • ´s Avonds en ´s nachts en bij het verlaten van de kampeerplaats dient de recreant het water uit het zwembadje te verwijderen.
 • Alle zwembaden met een hogere rand dan 30 cm zijn verboden!

Afsluiting paden

 • Het kan voorkomen dat in de periode van 1 november tot 1 maart er niet met de auto op de paden mag worden gereden in verband met de weersomstandigheden. Dit ter voorkoming van het kapot rijden van de paden.